პროცედურის დროს, დისკომფორტის უმნიშვნელო შეგრძნება შეიძლება აღმოჩნდეს, რაც დამოკიდებულია დამუშავებულ მიდამოში ტკივილის ხარისხზე. ვინაიდან თერაპია მხოლოდ 5 წუთი გრძელდება, პაციენტთა უმეტესობას ადვილად მოითმენს მას. გარდა ამისა, თერაპიის დროს შეიძლება პულსირებადი ინტენსივობის კორექტირება.